Wyniki wyszukiwania dla "devise"

7 odpowiedzi

Skuteczny sposób śledzenia dat logowania użytkownika i historii adresów IP

Próbuję śledzić historię logowania użytkownika do celów statystycznych, ale nie jest dla mnie jasne, jaki byłby najlepszy sposób na to, aby się z tym zapozna...

1 odpowiedź

Dlaczego ta specyfikacja żądania rspec nie aktualizuje modelu?

Mam specyfikację żądań dla interakcji z modelem użytkownika. Chcę się upewnić, że użytkownicy z rolą administratora mogą tworzyć / edytować / niszczyć użytko...

1 odpowiedź

Szyny opracowują niestandardową rejestrację i logowanie przy tej samej stronie

2 odpowiedź

Wykryj, kiedy wygasa sesja wymuszająca

Chciałbym nagrać, gdy sesja użytkownika przekroczyła limit czasu, korzystając z narzędzia i

5 odpowiedzi

Zastanów się, czy token_authenticatable jest przestarzały, jaka jest alternatywa?

Używam

1 odpowiedź

Rails Devise User istnieje na pustym DB

Próbuję stworzyć użytkownika poprzez Devise, ale mam problemy.

2 odpowiedź

Wyloguj się z niestandardowej sesji z niestandardowej akcji kontrolera (Rails)

Jak wylogować się z sesji wprowadzającej z kontrolera niestandardowego?Czy mamy jakąś wbudowaną funkcję do tego celu? tak jak my

3 odpowiedź

Wymyśl „Token potwierdzenia jest nieprawidłowy”, gdy użytkownik zarejestruje się

Korzystanie z Rails 4 i Devise 3.1.0 w mojej aplikacji internetowej. Napisałem test ogórka, aby przetestować rejestrację użytkownika; nie powiedzie się, gdy ...

3 odpowiedź

Capybara & Rspec: Jak usunąć konto?

3 odpowiedź

Jak sprawdzić siłę hasła za pomocą Devise in Ruby on Rails?

Chcę zmusić użytkownika do wybrania silnego hasła podczas rejestracji.Wiem, że jest tam wiele mierników siły hasła jquery i najprawdopodobniej użyję jednego ...