Wyniki wyszukiwania dla "gatt"

3 odpowiedź

Tworzenie serwera Gatt?

3 odpowiedź

Android Bluetooth Low Pair Pairing

10 odpowiedzi

Android BLE API: nie otrzymano powiadomienia GATT

Urządzenie używane do testowania: Nexus 4, Android 4.3Połączenie działa dobrze, ale