Wyniki wyszukiwania dla "django-admin"

1 odpowiedź

Wbudowany wyświetlacz administratora Django, ale klucz obcy ma przeciwną relację

6 odpowiedzi

Django Admin - dodaj zwinięcie do zestawu pól, ale uruchom go rozszerzony

5 odpowiedzi

Nie działają niestandardowe szablony administracyjne django

Próbowałem uzyskać niestandardowe szablony dla strony admin dla Django, ale nie udało się. Przeczytałem dokumentację django i kilka blogów, które wyjaśniają,...

2 odpowiedź

Użyj OneToOneField inlined w Django Admin

6 odpowiedzi

Django admin MySQL spowalnia INNER JOIN

4 odpowiedź

Heroku collectstatic nie działa podczas wdrażania

2 odpowiedź

Administrator Django: wypełnij pole na podstawie poprzedniej wartości pola

Mam model w administratorze django w następujący sposób

3 odpowiedź

Jak dodać przycisk obok przycisku Dodaj użytkownika w witrynie administracyjnej Django

4 odpowiedź

Jak używać Pillow z Django

zainstalowałemPoduszka i teraz chcę go użyć na mojej stronie Django, aby umożliwić przesyłanie obrazów za pośrednictwem mojej strony administracyjnej. Zobacz...

2 odpowiedź

utwórz wiersz daty podczas tworzenia administratora