Wyniki wyszukiwania dla "django-authentication"

1 odpowiedź

zdecyduj, dokąd pójść po połączeniu się z django-allauth

Po połączeniu konta z aplikacją społecznościową przy użyciu django-allauth użytkownik jest przekierowywany do

4 odpowiedź

Jak sprawić, by Django nie wymagał dekoratora, aby nie przekierowywał już zalogowanych użytkowników do strony logowania, ale wyświetlał jakiś komunikat

Jak sprawić, by Django wymagał dekoratora, który nie przekierowuje już zalogowanych użytkowników do strony logowania, ale wyświetla komunikat, jak Niewystarc...

5 odpowiedzi

Django - Zastąp formularz logowania do strony administracyjnej

3 odpowiedź

Jak uzyskać bieżący login użytkownika w Django?

Jak uzyskać identyfikator aktualnie zalogowanego użytkownika?w

0 odpowiedzi

Uwierzytelnianie w systemie Android

Zajmuję się tworzeniem aplikacji internetowej opartej na Django z aplikacją klienta na Androida. Po stronie internetowej uwierzytelnianie odbywa się za pomoc...

3 odpowiedź

Utwórz użytkownika nieaktywnego jako domyślny (domyślnie is_active False)

2 odpowiedź

django - ustaw uprawnienia użytkownika, gdy użytkownik zostanie automatycznie utworzony

3 odpowiedź

Django - brak tokenu CSRF lub niepoprawny

4 odpowiedź

(Django) Udostępnianie uwierzytelniania w dwóch witrynach znajdujących się w różnych domenach

Mam dwie witryny, które mówią foo.com i bar.com i obie są oparte na Django. Podstawowa rejestracja odbywa się na stronie foo.com (chciałbym, aby główny użytk...

2 odpowiedź

django 1.5 rozszerza domyślny model użytkownika lub zastępuje go

Env: Django 1.5.1 + Django CMS 2.4.1 + najnowsze Zinnia + moje niestandardowe aplikacje + niestandardowa wtyczka CMS DjangoZasadniczo mogę rozszerzyć domyśln...