Wyniki wyszukiwania dla "django-authentication"

4 odpowiedź

Jak sprawić, by Django nie wymagał dekoratora, aby nie przekierowywał już zalogowanych użytkowników do strony logowania, ale wyświetlał jakiś komunikat

Jak sprawić, by Django wymagał dekoratora, który nie przekierowuje już zalogowanych użytkowników do strony logowania, ale wyświetla komunikat, jak Niewystarc...

1 odpowiedź

zdecyduj, dokąd pójść po połączeniu się z django-allauth

Po połączeniu konta z aplikacją społecznościową przy użyciu django-allauth użytkownik jest przekierowywany do

3 odpowiedź

Utwórz użytkownika nieaktywnego jako domyślny (domyślnie is_active False)

0 odpowiedzi

Uwierzytelnianie w systemie Android

Zajmuję się tworzeniem aplikacji internetowej opartej na Django z aplikacją klienta na Androida. Po stronie internetowej uwierzytelnianie odbywa się za pomoc...

2 odpowiedź

django 1.5 rozszerza domyślny model użytkownika lub zastępuje go

Env: Django 1.5.1 + Django CMS 2.4.1 + najnowsze Zinnia + moje niestandardowe aplikacje + niestandardowa wtyczka CMS DjangoZasadniczo mogę rozszerzyć domyśln...

5 odpowiedzi

Django - Zastąp formularz logowania do strony administracyjnej

3 odpowiedź

Jak uzyskać bieżący login użytkownika w Django?

Jak uzyskać identyfikator aktualnie zalogowanego użytkownika?w

3 odpowiedź

Django - brak tokenu CSRF lub niepoprawny

2 odpowiedź

django - ustaw uprawnienia użytkownika, gdy użytkownik zostanie automatycznie utworzony

3 odpowiedź

Jak przekazać obiekt żądania Django w funkcji wywoływanej przez dekoratora user_passes_test

Używam dekoratora Django user_passes_test, aby sprawdzić uprawnienia użytkownika.