Obsługa NSURLRequest z limitem czasu podczas używania delegata

Korzystam z NSMutableURLRequest, aby połączyć się z witryną internetową, aby uzyskać odpowiedź JSON. Robię to, generując żądanie, a następnie używając NSURLConnection z delegatem self do obsługi asynchronicznego połączenia. Zaimplementowałem wszystkie normalne metody delegowania:

- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didReceiveData:(NSData *)data
- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didFailWithError:(NSError *)error
- (void)connectionDidFinishLoading:(NSURLConnection *)connection

Wszystko działa doskonale z odzyskiwaniem danych, radzeniem sobie z wszelkimi błędami, które wystąpiły, itp. Jednak z limitem czasu na NSURLRequest ustawionym na 10 sekund nie wydaje mi się, aby został wywołany w tych metodach (spodziewałem się wywołania didFailWithError). Po prostu siedzi tam na zawsze i nie mam powiadomienia o przekroczeniu limitu czasu.

Czytając dokumenty iPhone API nie widzę żadnej wzmianki o tym, copowinien zdarza się, gdy upłynie limit czasu, tylko że można ustawić wartość limitu czasu. Co powinno się stać W interfejsie API nie widziałem żadnych innych metod delegowania, które mogłyby pomóc. Nie muszę ręcznie sprawdzać limitów czasu, prawda? Czy limity czasu dotyczą tylko żądań synchronicznych?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion