Wyniki wyszukiwania dla "tagging"

5 odpowiedzi

MySQL / PHP: Znajdź podobne / powiązane elementy według tagów / taksonomii

Mam tabelę miast, która wygląda tak.

4 odpowiedź

Skuteczna implementacja wyszukiwania fasetowego w relacyjnych bazach danych

7 odpowiedzi

Jak zaimplementować system tagów

4 odpowiedź

LSA - Latent Semantic Analysis - Jak kodować w PHP?

Chciałbym zaimplementować Latent Semantic Analysis (LSA) w PHP, aby znaleźć tematy / tagi dla tekstów.Oto, co myślę, że muszę zrobić.Czy to jest poprawne? Ja...

6 odpowiedzi

Zalecany projekt bazy danych SQL dla tagów lub tagowania [zamknięty]

Słyszałem o kilku sposobach implementowania tagowania; użycie tabeli odwzorowań pomiędzy TagID i ItemID (ma dla mnie sens, ale czy się skaluje?), dodanie sta...

4 odpowiedź

Nie nadzorowane automatyczne algorytmy tagowania?

Chcę zbudować aplikację internetową, która umożliwia użytkownikom przesyłaniedokumenty, filmy, obrazy, muzyka, a następnie daj im możliwość przeszukiwania ic...

2 odpowiedź

TTL dla członka zestawu

4 odpowiedź

Union i Intersect w Django

2 odpowiedź

Jak wymienić użytkowników z „@” w aplikacji takiej jak Instagram

4 odpowiedź

Limit MySQL z wieloma do wielu relacji

Podany SCHEMAT do implementacji tagówELEMENT ItemId, ItemContentTAG TagId, TagNameITEM_TAG ItemId, TagIdJak najlepiej ograniczyć liczbę ELEMENTÓW, które mają...