Wyniki wyszukiwania dla "contenttype"

1 odpowiedź

Dopasowanie zapytania ContentType nie istnieje w post_syncdb

Próbuję dodać kilka danych do bazy danych, gdy tylko zostaną utworzone tabele, używając