Wyniki wyszukiwania dla "shortest-path"

2 odpowiedź

Znajdowanie najkrótszej ścieżki z zapytaniem SPARQL

Próbuję zrozumieć ograniczenia obliczeniowe kwerendy SPARQL i chciałbym wiedzieć, jak napisać zapytanie, które określi, czy istnieje ukierunkowana ścieżka mi...

1 odpowiedź

najkrótsza ścieżka od celu do rootowania w grafie ukierunkowanym z pytonem cykli

4 odpowiedź

czy istnieje trasa z miasta a do miasta b w nie więcej niż x dni?

3 odpowiedź

Jak uzyskać wierzchołki na najkrótszej ścieżce przy użyciu igraph?

używam

6 odpowiedzi

Dlaczego algorytm Dijkstry nie działa na ujemne krawędzie wagowe?

Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego algorytm Dijkstry dla najkrótszej ścieżki z jednego źródła zakłada, że krawędzie muszą być nieujemne. Mówię tylko o krawędziach, a nie o ujemnych cyklach wagi.

1 odpowiedź

Algorytm Dijkstra z kolejką o minimalnym priorytecie

Próbuję zaimplementować algorytm dijkstra z kolejką priorytetową, ale nie mogę zrozumieć, jak to działa. Czytam wiele przewodników w sieci, ale w ogóle nie r...

2 odpowiedź

najkrótsza ścieżka z jedną krawędzią obraca się do zera

4 odpowiedź

graph - Jak znaleźć minimalny cykl kierowany (minimalna masa całkowita)?

3 odpowiedź

k-najkrótszy (alternatywny) algorytm ścieżki, implementacje java

1 odpowiedź

Bellman-Ford: wszystkie najkrótsze ścieżki