Wyniki wyszukiwania dla "shortest-path"

4 odpowiedź

czy istnieje trasa z miasta a do miasta b w nie więcej niż x dni?

1 odpowiedź

Algorytm Dijkstra z kolejką o minimalnym priorytecie

Próbuję zaimplementować algorytm dijkstra z kolejką priorytetową, ale nie mogę zrozumieć, jak to działa. Czytam wiele przewodników w sieci, ale w ogóle nie r...

1 odpowiedź

Modyfikacja algorytmu najkrótszej ścieżki (trasa od węzła do samego siebie)

3 odpowiedź

Jak uzyskać wierzchołki na najkrótszej ścieżce przy użyciu igraph?

używam

3 odpowiedź

k-najkrótszy (alternatywny) algorytm ścieżki, implementacje java

2 odpowiedź

Znajdowanie najkrótszej ścieżki z zapytaniem SPARQL

Próbuję zrozumieć ograniczenia obliczeniowe kwerendy SPARQL i chciałbym wiedzieć, jak napisać zapytanie, które określi, czy istnieje ukierunkowana ścieżka mi...

1 odpowiedź

najkrótsza ścieżka od celu do rootowania w grafie ukierunkowanym z pytonem cykli

2 odpowiedź

Czy Java ma indeksowaną kolejkę o minimalnym priorytecie?

Potrzebuję go do implementacji algorytmu Dijkstry i mam własną implementację, ale dokumentowanie mojego kodu byłoby łatwiejsze z własnymi klasami java.

2 odpowiedź

najkrótsza ścieżka z jedną krawędzią obraca się do zera

6 odpowiedzi

Dlaczego algorytm Dijkstry nie działa na ujemne krawędzie wagowe?

Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego algorytm Dijkstry dla najkrótszej ścieżki z jednego źródła zakłada, że krawędzie muszą być nieujemne. Mówię tylko o krawędziach, a nie o ujemnych cyklach wagi.