Jakie jest intuicyjne wyjaśnienie techniki maksymalizacji oczekiwań? [Zamknięte]

Oczekiwanie Maksymalizacja, jeśli jest to rodzaj probabilistycznej metody klasyfikacji danych. Popraw mnie, jeśli się mylę, jeśli nie jest klasyfikatorem.

Jakie jest intuicyjne wyjaśnienie tej techniki EM? Czego oczekuje się tutaj i co jest maksymalizowane?

questionAnswers(8)

yourAnswerToTheQuestion