Wyniki wyszukiwania dla "mask"

2 odpowiedź

Wycinanie lub fazowanie narożników obrazu, aby zobaczyć tło

Mam projekt, w którym rogi obrazów są cięte pod kątem 45 °. Na razie osiągnięto to poprzez maskowanie go za pomocą absolutnie umieszczonego przęsła, które ma...

5 odpowiedzi

Zmień położenie / zmień rozmiar UIBezierPath

2 odpowiedź

Jak programowo można pokolorować czarno-biały UIImageView?

2 odpowiedź

Maska telefoniczna Javascript dla pola tekstowego z wyrażeniem regularnym

Używam tej funkcji do maski telefonu i działa prawie idealnie.

1 odpowiedź

Wymagany tag SVG <mask> dla Firefoksa, ale wydaje się, że łamie maskę CSS w Chrome

5 odpowiedzi

Jak zdefiniować ograniczenia wprowadzania TextBox?

Jak mogę ograniczyć TextBox, aby akceptował tylko wielkie litery lub na przykład cyfry, lub zabrania umieszczania jakichkolwiek znaków specjalnych?Oczywiście...

6 odpowiedzi

Jak zamaskować EditText, aby wyświetlić format daty dd / mm / rrrr

3 odpowiedź

Maskowanie alpha Actionscript3?

1 odpowiedź

OpenGL - nie zapisuj głębi, jeśli alfa

Co chcę zrobić w OpenGL przy użyciu C ++ i GLSL: Kiedy tekstura ma alfa (texture.a! = 1.0;), ten piksel nie jest zapisywany w buforze głębokości. (dla bufora...

6 odpowiedzi

Jak narysować granicę CALayer wokół maski?

Więc mam