Wyniki wyszukiwania dla "ncommon"

2 odpowiedź

Jak poprawnie wdrożyć IUserType?

Muszę utworzyćniestandardowy typ dlaNHibernate pisząc nową klasę mapera, która implementuje