Wyniki wyszukiwania dla "blazeds"

2 odpowiedź

Jakiekolwiek doświadczenie migracyjne Flex 4?

3 odpowiedź

Jak działa [RemoteClass] w Flex Actionscript, czy mogę go używać do niestandardowego wiązania danych?

Actionscript obsługuje znacznik metadanych [RemoteClass], który jest używany w BlazeDS do dostarczania wskazówek wiążących dane do zestawiania obiektów binar...

4 odpowiedź

Jak zdobyć silnie wpisaną kolekcję od BlazeDS?

Wystawiłem Spring bean do mojej aplikacji Flex za pośrednictwem BlazeDS. W moim kodzie Java zwracam mocno wpisane listy. na przykład

3 odpowiedź

jak przesyłać dane z BlazeDS bez otrzymywania wiadomości od klienta Flex?

Używam BlazeDS do funkcji przesyłania danych w moim projekcie aplikacji Flex. Z oficjalnego samouczkaRozpoczęcie pracy z BlazeDS, pokazuje przykład przesyłan...