Wyniki wyszukiwania dla "internal"

1 odpowiedź

Jak mogę zabezpieczyć role wewnętrzne w lazurze (przynajmniej SSL)

Pracuję nad projektem chmurowym HIPAA i wdrażam Key Store jako centralne repozytorium dla wszystkich par kluczy dla szyfrowania PHI (Private Health Informati...

1 odpowiedź

Twórz katalogi w wewnętrznej pamięci plików

Jak tworzyć katalogi w pamięci wewnętrznej?Próbowałem tego:

1 odpowiedź

C ++ - Co można zrobić z wewnętrznymi błędami kompilatora?

Podczas programowania klasy matrix: napotkałam wewnętrzny błąd kompilatora. Byłem skłonny wywołać siostrzanego konstruktora w klasie o nazwie

3 odpowiedź

Jak zapisać przeanalizowany plik tekstowy w pamięci wewnętrznej / zewnętrznej w systemie Android

Obecnie pracuję w projekcie, w którym muszę przeanalizować zdalny plik tekstowy i zapisać go w lokalnej pamięci (wewnętrznej / zewnętrznej). Jestem w stanie ...

7 odpowiedzi

Jak odczytać zawartość pliku z pamięci wewnętrznej - aplikacja na Androida

2 odpowiedź

Jak przetestować wewnętrzną bibliotekę klasową?

Chciałbym napisać bibliotekę klas, która tworzy dla mnie złożony obiekt, ale powinna być ujawniana tylko w jak najmniejszym stopniu. Chcę, aby została włączo...

1 odpowiedź

android - przechowywanie pamięci podręcznej obrazów w pamięci wewnętrznej i ponowne jej użycie

w mojej aplikacji próbuję przechowywać obrazy w pamięci wewnętrznej, aby można było z nich korzystać tylko w mojej aplikacji i nie można ich zobaczyć w inny ...

22 odpowiedź

Praktyczne zastosowanie słowa kluczowego „wewnętrzne” w C #

Czy mógłbyś wyjaśnić, jakie praktyczne zastosowania są dostępne

3 odpowiedź

Jak utworzyć interfejs, który zachowuje niektóre metody wewnętrzne do testowania w języku C #?

Rozważ następującą klasę

2 odpowiedź

Co oznacza publiczny konstruktor w klasie wewnętrznej [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jaka jest różnica między publicznym konstruktorem w klasie wewnętrznej a konstruktorem wewnętrznym? 5 odpowiedziWidziałem k...