Wyniki wyszukiwania dla "grid"

5 odpowiedzi

extjs zmieniają tło komórki siatki na podstawie wartości

Zastosowałem mechanizm renderujący do mojej kolumny siatki, ale kolor tła nie zmienia się:

5 odpowiedzi

Jak sprawić, aby widok siatki był przewijany poziomo, a nie pionowo na Androidzie?

Mam dynamiczny widok siatki. Oznacza, że ​​jego zawartość jest różna. Jeśli więc liczba elementów wzrasta, powoduje przewijanie w pionie. Chcę, aby było to p...

3 odpowiedź

WPF SharedSizeGroup GridSplitter Issue

8 odpowiedzi

Czy możliwe jest stworzenie układu podobnego do pinterest z Bootstrap tylko?

5 odpowiedzi

Extjs - jak pokazać combobox w kolumnie siatki

Mam panel siatki zawierający datę i kolumnę kombijsfiddleAle nie chcę klikać, aby pokazać moje combo. Chcę pokazać moje combo bez kliknięcia, a nie ukryć wew...

5 odpowiedzi

Siatka a płótno

Szukam opinii na temat korzystania z paneli Canvas vs Grid w WPF. Muszę utworzyć klasyczne formularze wejściowe, które mają w zasadzie układ siatki, niektóre...

3 odpowiedź

Wypełnianie siatki Bootstrap danymi dynamicznymi przy użyciu #each w Meteor

Po pierwsze, dziękuję za pomoc i wybaczcie moje niemowlęce umiejętności Meteor i Bootstrap. Mam podobny problem do podniesionego pytaniatutaj który wygenerow...

3 odpowiedź

Jak wyszukiwać zagnieżdżoną siatkę list i podawać współrzędne w Pythonie? [Zamknięte]

7 odpowiedzi

Jak mogę dodać linię między dwiema kolumnami za pomocą systemu siatki Twitter Bootstraps

Układ dwóch kolumn z linią pośrodku.

2 odpowiedź

Matlab: tworzenie siatki w logarytmice wykresu