Wyniki wyszukiwania dla "aspnet-compiler"

3 odpowiedź

Visual Studio 2013 wywołuje 32-bitowy aspnet_compiler zamiast 64-bitowy

Moje rozwiązanie zawiera kilka projektów .net, a jednym z nich jest projekt ASP.NET MVC, który próbuję opublikować. Wszystkie konfiguracje są ustawione popra...

2 odpowiedź

aspnet_compiler i msbuild.exe

Jestem całkiem nowy w msbuild i aspnet_compiler.Używam aspnet_compiler do kompilowania projektu aplikacji internetowej. Właśnie zobaczyłem MSBuild.exe i zauw...