Wyniki wyszukiwania dla "kendo-ui"

2 odpowiedź

Podczas edycji siatki, w jaki sposób mogę wyłączyć określone pola według wierszy?

Mam siatkę kendo z danymi i wieloma kolumnami (powiedzmy kol. 1, 2 i 3). Kolumny 1, 2, 3 muszą być możliwe do edycji (lub zapobiegania edycji) w oparciu o wa...

5 odpowiedzi

Błąd renderowania danych za pomocą autouzupełniania Javascript / KendoUI - Object # <Object> nie ma „wycinka” metody - jak rozwiązać?

1 odpowiedź

Siatka Kendo z niestandardowym edytorem wyskakującym wykorzystującym MultiSelect - nie może pobrać wybranych elementów do modelu

Tak więc tytuł mówi prawie wszystko. Próbuję włączyć nowy widget MultiSelect do niestandardowego szablonu edytora wyskakującego Grid.Używam metody inicjowani...

4 odpowiedź

Zamykanie okna kendoui za pomocą niestandardowego przycisku Zamknij w oknie

2 odpowiedź

Jak uzyskać nazwy miesiąca na wykresie kendo za pomocą funkcji

3 odpowiedź

Siatka Kendo UI z kaskadowym DropDownList

Mam układ Kendo UI Grid na moim Razor Layout, który pobiera dane z kontrolera.W tej siatce chcę mieć zestaw 3 list DropDownLists, które są:

4 odpowiedź

Kendo UI - Podaj nazwę parametru na dataSource read

ZInterfejs użytkownika Kendo, Używam pola autouzupełniania, aby spróbować pobrać dane z mojego serwera. UderzaASP.NET MVC kontroler z następującym podpisem.

5 odpowiedzi

KendoUI: resetowanie danych siatki do pierwszej strony po kliknięciu przycisku

3 odpowiedź

Kendo Grid Edytuj komunikat InLine Custom Validation, np. dla duplikatów nazw itp

Mam podmiotLokalizacja i używam sieci Kendu UI Grid z trybem edycji InLine. Jednostka jest właścicielem nieruchomościWyświetlana nazwa, co jest wymagane inie...

4 odpowiedź

jak uzyskać wybraną wartość wiersza w KendoUI