Wyniki wyszukiwania dla "table-per-hierarchy"

1 odpowiedź

Entity Framework 6 i dziedziczenie TPH: Domyślnie odwzoruj właściwości o tej samej nazwie na tę samą kolumnę

1 odpowiedź

Czy Breeze działa z tabelą na hierarchię (TPH)

Próbuję podłączyć BreezeJs do istniejącej struktury danych i uzyskać błąd w pobieraniu metadanych. Mogę to powtórzyć, dodając następujące elementy do próbki ...

1 odpowiedź

EF6 - Mapowanie klucza obcego TPH w klasach pochodnych przy użyciu właściwości klasy bazowej