Wyniki wyszukiwania dla "layout"

1 odpowiedź

Android APK instaluje wiele ikon / działań?

Mam jeden program, który ma wiele układów / działań. Instaluję APK i mam 3 ikony APP w lokalizacji zainstalowanych aplikacji! Myślałem, że to może moje środo...

2 odpowiedź

Różnica między pozycją: lepka i pozycja: stała?

Dokumentacja była dość trudna do zrozumienia, ponieważ jestem nowy w CSS. Czy ktoś może wyjaśnić rzeczywistą różnicę między

2 odpowiedź

Widżety zachowują się dziwnie podczas używania „setlayout (null)”

Wykonuję następujące wywołanie w moim kodzie:

18 odpowiedzi

findViewById () zwraca wartość null dla niestandardowego komponentu w układzie XML, a nie dla innych komponentów

mam

1 odpowiedź

Przekazywanie komponentów SWT po ustawieniu widoczności na false

Powiedzmy, że jeśli mam kompozycję GridLayout z kolumną = 1. (Coś jak układ pionowego przepływu) Dodałem etykietę 1, etykietę 2, etykietę 3 do tego kompozytu...

2 odpowiedź

Kolor tła Android LinearLayout Selector

5 odpowiedzi

Responsywny 2-kolumnowy układ CSS zawierający pasek boczny o stałej szerokości?

Nie można znaleźć rozwiązania tego problemu (to, co zgaduję, musi być dość powszechnym problemem) w dowolnym miejscu.Tworzę responsywny projekt z paskiem boc...

1 odpowiedź

JavaFx 2 tworzy TableView z pojedynczą kolumną

Próbuję utworzyć tabelę z pojedynczą kolumną przy użyciu następującego kodu:

3 odpowiedź

JButtons w JPanels z GridLayout JFrame

Java / Eclipse IDE tutaj.Mam jedną ramkę JFrame ustawioną na GridLayout o rozmiarze NxN. N jest nadawany przez użytkownika jako wiersz poleceń na początku pr...

26 odpowiedzi

Użycie jQuery do wyśrodkowania DIV na ekranie

Jak przejść do ustawienia a