Wyniki wyszukiwania dla "associated-object"

1 odpowiedź

Jak mogę zadeklarować własność prywatną w określonej kategorii?

Wiem o możliwości zadeklarowania własności prywatnych w klasie, umieszczając je w nienazwanej kategorii na tej klasie zadeklarowanej w implementacji (

3 odpowiedź

Unikaj dodatkowych zmiennych statycznych dla powiązanych kluczy obiektów

Podczas korzystania z powiązanych obiektów, dostępnych w środowisku wykonawczym Objective-C, począwszy od iOS 4 i OSX 10.6, konieczne jest zdefiniowanie kluc...