Wyniki wyszukiwania dla "actionscript-3"

2 odpowiedź

AS3 - Przycisk w MovieClip uruchamia wydarzenie MC

Na scenie mam MovieClip o nazwie „mc” z prostym prostokątem narysowanym wewnątrz. mc ma także dziecko Button o nazwie „btn”, które jest kolejnym prostym pros...

1 odpowiedź

Lista z wielowierszowym (zawijaniem wyrazów) elementu renderującego - jak przewinąć do dołu? Z przypadkiem testowym i zrzutami ekranu

2 odpowiedź

actionscript3 co to jest punkt addFrameScript

Chcę zapytać o addFrameScript.

7 odpowiedzi

Uzyskaj typ flexu

Czy ktoś może mi powiedzieć, w jaki sposób mogę zidentyfikować typ obiektu w flex? W szczególności mam tablicę, w której przechowuję wiele typów w (ale wszys...

2 odpowiedź

Jak naprawić ten (prawdopodobnie) błąd zasad między domenami za pomocą Flash, Socket.IO i NodeJS

1 odpowiedź

Jak załadować plik SWF, klikając przycisk Dalej

2 odpowiedź

ByteArray do BitmapData AS3

Używam com.adobe.images.PNGEncoder do kodowania bitmapData do bajtuArray. Czy istnieje sposób, aby przekonwertować tablicę byteArray z powrotem na bitmapData...

2 odpowiedź

Jak zatrzymać wszystkie klipy klipu potomnego wewnątrz klipu filmowego w AS3?

4 odpowiedź

AS3 do generowania dynamicznego SWF?

Czy za pomocą AS3 można programowo wygenerować plik .swf? Moja mała aplikacja ładuje kilka obrazów, używając FileReference, teraz chcę je skompilować w samod...

1 odpowiedź

prześlij plik zip za pomocą HTTP POST za pomocą ActionScript 3.0

Mam plik zip, który jest tworzony za pomocą przeciągania i upuszczania w widoku w mojej aplikacji Flex 4.6 na pulpicie.Spowoduje to uruchomienie usługi, któr...