Wyniki wyszukiwania dla "cross-validation"

1 odpowiedź

Oznakowanie jednej klasy do walidacji krzyżowej w libsvm matlab

Chcę użyć klasyfikacji jednoklasowej przy użyciu LibSVM w MATLAB.Chcę szkolić dane i używać walidacji krzyżowej, ale nie wiem, co muszę zrobić, aby oznaczyć ...

1 odpowiedź

jak stworzyć zostawić jedną walidację krzyżową w matlab? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Pozostaw jeden algorytm sprawdzania poprawności krzyżowej w matlab 1 odpowiedźNadal mylę się z moim kodem. Próbowałem zaimp...

1 odpowiedź

WSTAWKA KOREKTORSKA. Związek między podziałem danych a trainControl

4 odpowiedź

Jak dostosować model w CARET do wykonania dwuetapowego modelu klasy PLS- [Classifer]?

To pytanie jest kontynuacją tego samego wątkututaj. Poniżej znajduje się minimalny przykład pracy zaczerpnięty z tej książki:Wehrens R. Chemometrics z R wiel...

2 odpowiedź

Jak określić wstrzymanie walidacji ustawione na daszek

1 odpowiedź

Crossvalidation w Stanford NER

Próbuję użyć walidacji krzyżowej wStanford NER. TheFabryka cech wymienia 3 właściwości:

2 odpowiedź

MATLAB: 10-krotna walidacja krzyżowa bez użycia istniejących funkcji

Mam macierz (chyba w MatLabie nazywasz ją strukturą) lub strukturę danych:

3 odpowiedź

funkcja cost w cv.glm biblioteki startowej w R

Próbuję użyć funkcji cv.glm crossvidation z biblioteki rozruchowej w R, aby określić liczbę błędnych klasyfikacji, gdy zastosowana zostanie regresja logistyc...

2 odpowiedź

R: Walidacja krzyżowa zestawu danych z czynnikami