MATLAB: 10-krotna walidacja krzyżowa bez użycia istniejących funkcji

Mam macierz (chyba w MatLabie nazywasz ją strukturą) lub strukturę danych:

 data: [150x4 double]
labels: [150x1 double]

tutaj jest moja macierz.data wygląda tak, jakbym załadował mój plik o nazwie matrycy:

5.1000  3.5000  1.4000  0.2000
4.9000  3.0000  1.4000  0.2000
4.7000  3.2000  1.3000  0.2000
4.6000  3.1000  1.5000  0.2000
5.0000  3.6000  1.4000  0.2000
5.4000  3.9000  1.7000  0.4000
4.6000  3.4000  1.4000  0.3000
5.0000  3.4000  1.5000  0.2000
4.4000  2.9000  1.4000  0.2000
4.9000  3.1000  1.5000  0.1000
5.4000  3.7000  1.5000  0.2000
4.8000  3.4000  1.6000  0.2000
4.8000  3.0000  1.4000  0.1000
4.3000  3.0000  1.1000  0.1000
5.8000  4.0000  1.2000  0.2000
5.7000  4.4000  1.5000  0.4000
5.4000  3.9000  1.3000  0.4000
5.1000  3.5000  1.4000  0.3000
5.7000  3.8000  1.7000  0.3000
5.1000  3.8000  1.5000  0.3000

A tutaj wygląda mój matrix.labels

 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

Próbuję utworzyć 10-krotne sprawdzanie poprawności bez użycia żadnej z istniejących funkcji w MatLab i ze względu na moją bardzo ograniczoną wiedzę o MatLabie mam problemy z kontynuowaniem tego, co mam. Każda pomoc byłaby świetna.

To jest to, co mam do tej pory i jestem pewien, że prawdopodobnie nie jest to sposób matlab, ale jestem bardzo nowy w matlab.

function[output] = fisher(dataFile, number_of_folds)
  data = load(dataFile);
  %create random permutation indx
  idx = randperm(150);
  output = data.data(idx(1:15),:);
end

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion