Wyniki wyszukiwania dla "configuration-files"

2 odpowiedź

Ustawienia konfiguracji Azure i Microsoft.WindowsAzure.CloudConfigurationManager

WidocznieMicrosoft.WindowsAzure.CloudConfigurationManager.GetSettings zacznie od sprawdzenia ServiceConfiguration. *. cscfg, a następnie powróci do web.confi...

5 odpowiedzi

.NET 3.5 DLL za pomocą własnego pliku konfiguracyjnego

Muszę mieć bibliotekę .NET 3.5 DLL z własnym plikiem konfiguracyjnym. Ta biblioteka DLL może być wywoływana z wielu różnych aplikacji, więc informacje (takie...

4 odpowiedź

Zmiana App.config w czasie wykonywania

Piszę testową aplikację WinForms / C # / .NET 3.5 dla systemu, który rozwijamy i potrzebowaliśmy przełączyć się między plikami .config w czasie wykonywania, ...

4 odpowiedź

Symfony2 - Po co używać XML dla ustawień / konfiguracji?

3 odpowiedź

Seler: ignorowanie BROKER_URL w pliku konfiguracyjnym

3 odpowiedź

Czy to .yaml czy .yml?

9 odpowiedzi

Jak pragmatycznie kontrolować pliki konfiguracyjne?

Załóżmy, że mamy plik konfiguracyjny z wrażliwymi hasłami. Chciałbym kontrolować cały projekt, w tym również plik konfiguracyjny, ale nie chcę udostępniać mo...

2 odpowiedź

Macierzowa struktura danych w bashu (plik konfiguracyjny)?

1 odpowiedź

Jak określić w YAML, aby zawsze tworzyć plik dziennika w folderze projektu za pomocą dictConfig?

1 odpowiedź

Zwiększ wartość właściwości: wiele wartości na klucz