Wyniki wyszukiwania dla "rspec"

1 odpowiedź

poddać blokowi za pomocą rr

Próbuję przetestować poniższy kod za pomocą

4 odpowiedź

RSpec View testing: jak zmodyfikować params?

Próbuję przetestować moje widoki za pomocą RSpec. Widok, który powoduje problemy, zmienia swój wygląd w zależności od parametru url:

1 odpowiedź

Różnica między strategiami baz danych dotyczących obcinania, transakcji i usuwania

4 odpowiedź

Uzyskanie przez nokogiri nowszej wersji libxml2

Próbowałem zainstalować Nokogiri na moim komputerze (Mountain Lion), aby używać go z rspec i kapibarą, ale przez całe życie nie mogę go uruchomić poprawnie.Z...

3 odpowiedź

RSpec - sprawdź, czy metoda nazywa swój parametr bloku

Mam metodę, która przyjmuje blok kodu jako argument. Problem polega na tym, jak przetestować RSpec, jeśli ta metoda nazywa się blokiem?Blok może być oceniany...

1 odpowiedź

Testowanie klejnotu wykorzystującego modele ActiveRecord

Napisałem klejnot, który importuje dane do twojej bazy danych, jeśli przekażesz model ActiveRecord. Na przykład:

1 odpowiedź

Zachowaj zmienne ogórki?

Chcę uzyskać dostęp do zmiennych w różnicach Danych / Then / When klauzul. Jak zachować zmienne, aby były dostępne wszędzie?

1 odpowiedź

Rails 4 - błąd składni, nieoczekiwany identyfikator, oczekujący końca wejścia

Mam fragment kodu, który próbuję uruchomić z rspec.

2 odpowiedź

Factory Girl z polimorficznym powiązaniem dla has_many i has_one

1 odpowiedź

jak mogę przetestować funkcję pamięci podręcznej rails

To jest mój model tagów i nie wiem, jak mogę przetestować funkcję Rails.cache.