Wyniki wyszukiwania dla "usernametoken"

2 odpowiedź

Implementacja skrótu hasła dla ws-security UsernameToken w Javie

Próbuję wywołać zabezpieczoną usługę internetową ws-security z serwera, który niestety nie obsługuje tego natywnie. Podejście, które podjąłem, polega na zaim...

2 odpowiedź

WCF SOAP 1.1 i WS-Security 1.0, uwierzytelnianie transportu certyfikatu klienta, certyfikat usługi dla podpisu treści wiadomości ,okenToken, hasło Digest, Nonce

Streszczenie: Pracuję na kliencie .NET 4.0 WCF do korzystania z usługi WWW (DataPower, usługa Java na drugim końcu) przy użyciu SOAP 1.1 i WS-Security 1.0. K...