Wyniki wyszukiwania dla "xor"

2 odpowiedź

Zmienianie wartości dwóch zmiennych przez operatora xor przy użyciu odwołań lub wskaźników

1 odpowiedź

XOR Binary w PHP

Chcę XOR-ować plik binarny, ale wynik nadal jest błędny xor lub przykładowy skrypt:

1 odpowiedź

Czy lista połączona XOR może być zaimplementowana w C ++ bez powodowania niezdefiniowanego zachowania?

NaLista powiązana XOR jest zmodyfikowaną wersją zwykłej podwójnie połączonej listy, w której każdy węzeł przechowuje tylko jeden „wskaźnik” zamiast dwóch. Te...

2 odpowiedź

Rozwiązywanie układów równań XOR

3 odpowiedź

suma wartości xor wszystkich par

Mamy tablicęA (say [1,2,3]) . Musimy znaleźćXOR (^) SUMwszystkich par liczb całkowitych w tablicy. Chociaż można to łatwo zrobić wO(n^2) ale jak mogę poprawić złożoność rozwiązania? Np. Dla powyższej tablicy, A, ...

11 odpowiedzi

Proste wyzwanie Pythona: najszybszy bitowy XOR na buforach danych

2 odpowiedź

Implementacja OR I użycie XOR

Chcę to wiedzieć, jeśli mogę to zrealizować

2 odpowiedź

szablon django if lub statement

Zasadniczo, aby było to szybkie i proste, szukam warunku XOR w szablonie django. Zanim zapytasz, dlaczego po prostu nie zrobię tego w kodzie, to nie jest opc...

3 odpowiedź

minimalna suma wymagana do uczynienia xor niektórych liczb całkowitych do zera

Oto pytanie, które dotyczy algorytmu i bitowej operacji xor. Dano nam

2 odpowiedź

Zwiększ zbiór liczb, aby suma XOR wynosiła 0

Potrzebuję pomocy z problemem, który zredukowałem do następujących. Mam N 30 liczb bitowych, tak że łączny XOR wszystkich z nich jest niezerowy. Muszę dodać ...