Wyniki wyszukiwania dla "placement-new"

7 odpowiedzi

przypisanie klasy ze stałym elementem

Rozważ następujący kod:

2 odpowiedź

Jak bezpośrednio odczytać ogromny fragment pamięci do std :: vector?

Mam ogromną ciągłą tablicę

3 odpowiedź

Używanie operatora new i operator delete przy użyciu niestandardowej puli pamięci / alokatora

5 odpowiedzi

Czy naprawdę muszę się martwić o wyrównanie podczas korzystania z nowego operatora umieszczania?

Czytam toKiedy powinienem martwić się o wyrównanie? [https://stackoverflow.com/questions/6474316/when-should-i-worry-about-alignment] , ale nadal nie wiem, czy muszę się martwić, że nie zostanie wyrównany wskaźnik zwrócony przez umieszczenie ...

2 odpowiedź

Czy enkapsulowana tablica char używana jako obiekt łamie surową regułę aliasingu

Czy poniższa klasa łamie surową regułę aliasingu:

1 odpowiedź

Przekazywanie pustego wskaźnika do nowego miejsca

Domyślne miejsce docelowe

3 odpowiedź

Czy używanie nowego umieszczenia na starym obiekcie jest niebezpieczne, bez wcześniejszego jawnego wywołania destruktora?

Chciałbym odzyskać pamięć dla obiektu zamiast go zwalniać i odtwarzać. Czy następujące użycie bezpiecznego „umieszczania nowego” przy założeniu

3 odpowiedź

Czy referencje „ponownego wiązania” w C ++ są zgodne z prawem?

Czy w C ++ jest następujące legalne?O ile wiem,

2 odpowiedź

Dokładne aliasing C ++, gdy nie jest używany wskaźnik zwrócony przez umieszczenie nowego

Czy może to potencjalnie powodować niezdefiniowane zachowanie?