Wyniki wyszukiwania dla "friend"

2 odpowiedź

Błąd z wieloma definicjami funkcji

Próbuję uczyć się C ++ po zrobieniu kursu wstępnego kilka lat temu i mam kilka podstawowych problemów. Mój obecny problem występuje podczas próby użycia funk...

3 odpowiedź

Przeciążenie operatora << dla szablonu klasy zagnieżdżonej

Mam następujące ustawienia:

2 odpowiedź

Metody znajomego w C ++ nie działają

2 odpowiedź

Błąd kompilatora w deklarowaniu klasy znajomego szablonu w klasie szablonu

2 odpowiedź

Funkcja przyjaciela C ++ nie może uzyskać dostępu do członków prywatnych

Ma to być klasa łańcuchowa z wieloma operatorami i funkcjami, w tym dwie funkcje przyjaciela. A te dwa powodują dla mnie pewne kłopoty, ponieważ kompilator m...

6 odpowiedzi

Operatory przeciążania jako funkcja składowa lub funkcja niebędąca członkiem (przyjaciel)?

Obecnie tworzę klasę narzędzi, która będzie miała przeciążone operatory. Jakie są zalety i wady członkostwa lub braku członkostwa (

2 odpowiedź

deklaruje funkcję przyjaciela szablonu klasy szablonu

Mam szablon klasy

1 odpowiedź

wyszukiwanie funkcji szablonów dla przyjaciół

Poniższy prosty kod dobrze się kompiluje

2 odpowiedź

Czy w Go istnieje jakiś sposób na dostęp do prywatnych pól struktury z innego pakietu?

7 odpowiedzi

Określ funkcję członka klasy jako znajomego innej klasy?