Ile sposobów na konwersję bitmapy na łańcuch i odwrotnie?

W mojej aplikacji chcę wysłać obraz bitmapy na serwer w postaci ciągu, chcę wiedzieć, ile sposobów jest dostępnych do konwersji bitmapy na łańcuch. Teraz używam formatu Base64 do kodowania i dekodowania, zajmuje trochę więcej pamięci. czy są jakieś inne możliwości zrobienia tego samego na różne sposoby, które wymagają mniejszej pamięci. Teraz używam tego kodu.

Resources r = ShowFullImage.this.getResources();
Bitmap bm = BitmapFactory.decodeResource(r, R.drawable.col);
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();  
bm.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, baos); //bm is the bitmap object   
byte[] b = baos.toByteArray();

String encodedImage = Base64.encodeToString(b, Base64.DEFAULT);

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion