AS3 Blitting - Copy Pixels pobiera część obrazu źródłowego

Próbuję narysować coś na ekranie, a następnie skopiować go na mapę bitową, która jest na scenie.

Zrobiłem to już wcześniej, z proceduralnie narysowanym kształtem jak koło, ale kiedy używam elementu biblioteki, większość pikseli źródłowych zostaje odcięta.

Oto mój kod - w innej funkcji obiekt bitmapowy jest dodawany do sceny i widzę, że copyPixels działają, ale jak już powiedziałem, kopiuje tylko niektóre piksele. Próbowałem grać z Prostokątem, ale do tej pory nie miałem szczęścia.

var s:StarAsset = new StarAsset();

    s.x = e.stageX;
    s.y = e.stageY;
    s.scaleX = e.pressure * 10;
    s.scaleY = e.pressure * 10;
    s.rotation = Math.random() * 360;    var bms:BitmapData = new BitmapData(s.width + 6, s.height + 6, true, 0x00000000);
    bms.draw(s);

    var srect:Rectangle = new Rectangle();
    srect.width = s.width + 6;
    srect.height = s.height + 6;

    var destpoint:Point = new Point(s.x, s.y);
    bmcontainer.copyPixels(bms, srect, destpoint, null, null, true);

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion