Wyniki wyszukiwania dla "vim"

1 odpowiedź

Czy istnieją odpowiedniki JavaScript dla wyrażenia regularnego Vim na początku i na końcu atomów słowa „<” i „>”?

1 odpowiedź

Czy w trybie Insert istnieje skrót klawiaturowy, aby powiedzieć vimowi, że nie chcę już być w komentarzu?

Kiedy piszę

3 odpowiedź

Rozpakuj tekst w vimie

Poniższe pytanie ma znaczenie, gdy chce się skopiować tekst z Vima na coś innego, powiedzmy przeglądarkę internetową.Zwykle mam

8 odpowiedzi

Jak korzystać z funkcji QuickFix vima?

2 odpowiedź

Wyróżnij wyszukiwania w Vimie, ale nie w substytucjach?

2 odpowiedź

Klawisz polecenia w MacVim

Jak używać klawisza polecenia w MacVim? Na przykład chciałbym móc nacisnąćCmdt aby otworzyć CtrlP lubCmdn otworzyć NerdTree.

5 odpowiedzi

W vim, jak wkleić kolumnę tekstu na końcu linii o nieregularnej długości?

Chciałbym wkleić kolumnę tekstu na końcu linii o nieregularnej długości.Na przykład chciałbym wkleić następujące elementy:

1 odpowiedź

Jak włączyć ukośnik do wyszukiwania i zastępowania vi

Mam plik zawierający ciąg

1 odpowiedź

jak automatycznie ładować cscope.out w vimie

1 odpowiedź

ustaw katalog domowy .vim na coś konkretnego