Wyniki wyszukiwania dla "vim"

2 odpowiedź

clang_complete w Vimie

Więc po zabawie z omnicpp, gccsense i clang_complete nie mogłem zmusić żadnego z nich do działania. Więc ja

5 odpowiedzi

Konfiguracja .vimrc dla Pythona

Moja aktualna konfiguracja .vimrc jest poniżej:

5 odpowiedzi

Powerline w systemie Mac OS X nie działa zgodnie z oczekiwaniami

jak pokazuje obraz, po zainstalowaniu linii energetycznej dla vima niektóre symbole nie działają.Do przeszukiwania google pomyślałem, że mogą pojawić się pro...

9 odpowiedzi

W jaki sposób można czytać strony man w vimie bez używania plików tymczasowych

Chcę móc czytać strony man w vimie. Z jakiegoś powodu wydaje się, że vim nie jest w stanie odczytać danych wyjściowych programów przez piping (tzn. „(Man ls)...

5 odpowiedzi

Jak zamknąć wszystkie bufory, które nie są wyświetlane w oknie w vimie?

Mam hordę buforów otwartych w vimie, z których tylko kilka jest otwartych w podzielonych oknach lub na innych kartach. Czy istnieje sposób na zamknięcie wszy...

4 odpowiedź

co dokładnie może powtarzać polecenie dot?

3 odpowiedź

Dlaczego niektóre polecenia w vimie wymagają dwukropka, a inne nie?

Niektóre komendy w vimie są podane najpierw przez wpisanie dwukropka (np. : wq do zapisania pliku i zakończenia. Podczas gdy niektóre polecenia nie wymagają ...

1 odpowiedź

VIM Przywróć ostatni wzór wyszukiwania

Zmapowałem

6 odpowiedzi

Czy jest jakiś sposób, aby uzyskać python omnicomplete do pracy z modułami niesystemowymi w vimie?

6 odpowiedzi

VIM: Usuwanie z bieżącej pozycji do miejsca

Często podczas tworzenia konfrontuję się z zagnieżdżonym obiektem, który chciałbym usunąć z kodu w środku linii w ten sposób: