Wyniki wyszukiwania dla "parent"

4 odpowiedź

Znajdź rodzica i pierwsze dziecko jego rodzica

Próbuję znaleźć rodzica elementu i jest to pierwsze dziecko rodzica, kod jest taki:

4 odpowiedź

super () kończy się niepowodzeniem z błędem: TypeError „argument 1 musi być typu, a nie classobj”, gdy rodzic nie dziedziczy z obiektu

Dostaję błąd, którego nie mogę zrozumieć. Jakieś wskazówki co jest nie tak z moim kodem przykładowym?

2 odpowiedź

moduł importu Pythona z pakietu nadrzędnego

Mam następującą strukturę katalogów

10 odpowiedzi

C # enum w interfejsie / klasie bazowej?

mam problem z enumMuszę utworzyć wyliczenie w klasie bazowej lub interfejsie (ale pustym)

2 odpowiedź

Dlaczego właściwość Parent kontenera ItemsControl zwraca wartość null, a nie panel, na którym znajduje się?

5 odpowiedzi

Php - pobierz nazwę rodzica-skryptu

parent.php:

1 odpowiedź

Jak uzyskać folder nadrzędny partii systemu Windows

Piszę plik wsadowy, muszę pobrać folder nadrzędny tego pliku bat. Czy to możliwe? Uwaga: mam na myśli folder nadrzędny pliku wsadowego, a nie bieżący katalog...

1 odpowiedź

otwórz iframe fancybox z wewnątrz iframe, tak aby otwierał się w rodzicu

3 odpowiedź

Wybór katalogu nadrzędnego w html

Mam ogólne pytanie (nie jestem wszystkim zaznajomiony z HTML).Poniższe użycie ukośnika, które odkryłem, wskazuje na podkatalog, w tym przypadku na Obrazy:

1 odpowiedź

Uzyskaj indeks elementu nadrzędnego div z podrzędnych div

Mam kilka div i wewnątrz nich zagnieżdżone div. Chciałbym móc uzyskać indeks rodzica div, w którym znajdują się moje potomne divy. Tj .: Jeśli kliknąłem „pos...