Wyniki wyszukiwania dla "parent"

1 odpowiedź

jsoup: Jak wybrać węzły nadrzędne, które mają dzieci spełniające warunek

2 odpowiedź

moduł importu Pythona z pakietu nadrzędnego

Mam następującą strukturę katalogów

2 odpowiedź

Jak uzyskać widok rodzica przycisku w adapterze listy?

1 odpowiedź

Uzyskaj indeks elementu nadrzędnego div z podrzędnych div

Mam kilka div i wewnątrz nich zagnieżdżone div. Chciałbym móc uzyskać indeks rodzica div, w którym znajdują się moje potomne divy. Tj .: Jeśli kliknąłem „pos...

3 odpowiedź

Jak zmienić styl rodzica przez dziecko: akcja najedź na LESS

Mam to ustawienie LESS:

6 odpowiedzi

Odświeżanie okna nadrzędnego po zamknięciu wyskakującego okienka

1 odpowiedź

Jak uzyskać folder nadrzędny partii systemu Windows

Piszę plik wsadowy, muszę pobrać folder nadrzędny tego pliku bat. Czy to możliwe? Uwaga: mam na myśli folder nadrzędny pliku wsadowego, a nie bieżący katalog...

1 odpowiedź

Dlaczego wrapper div nie rozwija się, gdy ma absolutny div div

2 odpowiedź

Dlaczego właściwość Parent kontenera ItemsControl zwraca wartość null, a nie panel, na którym znajduje się?

4 odpowiedź

super () kończy się niepowodzeniem z błędem: TypeError „argument 1 musi być typu, a nie classobj”, gdy rodzic nie dziedziczy z obiektu

Dostaję błąd, którego nie mogę zrozumieć. Jakieś wskazówki co jest nie tak z moim kodem przykładowym?