Nie znaleziono pasującej metody fabrycznej: factory method 'aspectOf ()'

Mam następujący aspekt:

package trc.suivi.aspects;

import java.util.Date;

import org.apache.log4j.Logger;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import trc.suivi.domain.EvenementPli;
import trc.suivi.domain.Pli;
import trc.suivi.domain.TypeEvenement;
import trc.suivi.repository.EvenementPliRepository;

public aspect PliEventManagerAspect {

  private static final Logger log = Logger.getLogger(PliEventManagerAspect.class);

  @Autowired
  private EvenementPliRepository evenementPliRepository;

  public PliEventManagerAspect() {
  }

  pointcut catchEMPersist(Pli pli) : (execution(* trc.suivi.repository.PliRepository+.save(*)) && args(pli));
  pointcut catchEMPersist() : (execution(trc.suivi.domain.Pli.persist()));

  after(Pli pli) returning: catchEMPersist(pli) {
    log.debug("catchEMPersist(pli)");
    EvenementPli ev = new EvenementPli();
    ev.setDateCreation(new Date());
    ev.setType(TypeEvenement.creation);
    ev.setMessage("Création d'un pli");
    evenementPliRepository.save(ev);    
  }

  after() returning: catchEMPersist() {
    log.debug("catchEMPersist()");
    EvenementPli ev = new EvenementPli();
    ev.setDateCreation(new Date());
    ev.setType(TypeEvenement.creation);
    ev.setMessage("Création d'un pli");
    evenementPliRepository.save(ev);    
  }

}

I następująca konfiguracja xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.1.xsd
    http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd">
  <aop:aspectj-autoproxy />
  <bean class="trc.suivi.aspects.PliEventManagerAspect" factory-method="aspectOf"/>
 </beans>

Po uruchomieniu aplikacji otrzymuję to:

No matching factory method found: factory method 'aspectOf()'. Check that a method with the specified name exists and that it is static.

Jestem dość zdumiony, ponieważ jestem pewien, że ta konfiguracja działała dobrze wcześniej. Co więcej, jest to projekt Spring Roo, więc cała konfiguracja aspectJ powinna być w porządku.

Czy ktoś może pomóc?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion