Wyniki wyszukiwania dla "define-syntax"

3 odpowiedź

Przechwytywanie makr w schemacie

Jaki jest najprostszy sposób zdefiniowania makra przechwytującego