Wyniki wyszukiwania dla "if-modified-since"

2 odpowiedź

Niepowtarzalne buforowanie odpowiedzi HTTP za pośrednictwem Nginx nie powiedzie się

Próbuję powiedzieć nginxowi, aby buforował niektóre moje zasoby (js, css) na zawsze lub przynajmniej przez bardzo długi czas.Chodzi o to, że gdy pakiet aktyw...