Wyniki wyszukiwania dla "magicalrecord-2.1"

3 odpowiedź

awakeFromInsert wywołany dwukrotnie z zagnieżdżonymi kontekstami

Ten projekt wykorzystuje Mogenerator i Magical Record. Wyśledziłem błąd w tym fakcie