Wyniki wyszukiwania dla "map-files"

3 odpowiedź

Kompilacja i budowanie Delphi generują różne pliki binarne w tym samym projekcie

W nowej aplikacji VCLSkompilować iBudować operacja generuje ten sam plik binarny i plik mapy (z niewielkimi różnicami na końcu pliku .exe, nawet jeśli opcja ...