Wyniki wyszukiwania dla "x-http-method-override"

3 odpowiedź

Żądanie REST nie może być zakodowane dla GET (zbyt długi adres URL)

Przykład URL:http: //example.com/collection/a%20search%20ter [http://example.com/collection/a%20search%20term] Metoda:GET Response: Wszystkie elementy wcollection dopasowaniea search term. Problem: Wyszukiwane hasło może być tak długie, że ...