Obsługa dwukierunkowego TLS / HTTPS z ELB

Jednym ze sposobów (lub po stronie serwera) jest TLS / HTTPS z Amazon Elastic Load Balancingdobrze udokumentowane

Obsługa dwukierunkowej (lub po stronie klienta) TLS / HTTPS nie jest tak jasna z dokumentacji.

Zakładając, że ELB kończy połączenie TLS / HTTPS:

Czy obsługuje ELBuwierzytelniony klient Połączenia HTTPS?Jeśli tak, czy serwer obsługiwany przez ELB otrzymujeX-Forwarded- * nagłówek do identyfikacji klienta uwierzytelnionego przez ELB?

ELB obsługuje przekazywanie TCP, więc hostowany serwer EC2 może ustanowić dwukierunkowe połączenie TLS / HTTPS, ale w tym przypadku interesuje mnie zakończenie ELB połączenia TLS / HTTPS i identyfikacja klienta.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion