Wyniki wyszukiwania dla "hamming-window"

2 odpowiedź

Aby utworzyć okno Hamminga o długości 64 z nakładaniem się 60% w Matlab