Wyniki wyszukiwania dla "cloud"

1 odpowiedź

Jak utworzyć automatycznie przesyłaną aplikację na Androida?

Próbuję utworzyć aplikację, któraautomatycznie przesyła zdjęcie na mój serwer. Chodzi o to, że użytkownik tworzy obraz za pomocą natywnej / normalnej kamery,...

1 odpowiedź

Architektura Databse (pojedyncza db względem klienta db) dla aplikacji Building Enterprise Web (RIA) w chmurze

4 odpowiedź

Windows Azure nie znajduje biblioteki DLL projektu C ++ / CLI

Mam projekt C ++ / CLI, który otacza niezarządzaną bibliotekę kompresji C, a do tego projektu odwołuje się projekt MVC3, który wywołuje funkcję kompresji C +...

1 odpowiedź

Użyj Google App Engine Blobkey

1 odpowiedź

Korzystanie z TF.exe z usługą Team Foundation?

4 odpowiedź

jak połączyć się z bazą danych w aplikacji openhift

Zrobiłem tak, jak poniżejDodano bazę danych MySQL 5.1. Zanotuj te dane uwierzytelniające:

5 odpowiedzi

Różnica między wirtualizacją a prywatną chmurą obliczeniową [zamknięte]

3 odpowiedź

Czysta aplikacja Javascript + Amazon S3?

Szukam potwierdzenia lub odrzucenia następujących:Do tego, co przeczytałem do tej pory, nie jest możliwe napisanie aplikacji internetowej tylko z javascript ...

4 odpowiedź

Platforma Azure: przerażanie instancji w górę iw dół

Uwaga: jeśli znasz model cenowy platformy Azure, przejdź do sekcji „pytanie”.Microsoft rozpocznie pobieranie opłat za korzystanie z platformy Azure1 lutego 2...

2 odpowiedź

OpenCV w chmurze