JSTL Drukowanie zagnieżdżonych obiektów

W jaki sposób można wydrukować wartości zagnieżdżonego obiektu / właściwości na mapie na stronie JSP?

<c:foreach items="${survey}" var="survey">

    <c:out value="${survey.value}" />

</c:foreach>

Powiedzmy, że Ankieta ma właściwość o nazwie Pytania (co jest innym obiektem) i chcę wydrukować te pytania (survey.questions.getId () lub survey.questions.getTitle ()), jak wyglądałoby to wyrażenie foreach?

EDYCJA: POMIAR to mapa, a nie kolekcja

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion