Jak zablokować ekran w układzie pionowym / poziomym w telefonie iPhone?

Moja aplikacja obsługuje wszystkie ustawienia, ale w kilku przypadkach chcę zablokować ekran

tryb portret / krajobraz.

W moim wniosku mam dwa rodzaje dokumentów pdf.

jeden jest w portrecie, a drugi jest dokumentem krajobrazowym.

Chcę otworzyć dokument portretowy tylko w widoku pionowym i dokument krajobrazowy

tylko widok poziomy.

Chcę to zrobić w ten sposób: jeśli moja aplikacja jest otwarta w widoku poziomym i klikam przycisk

portret, więc musi obracać się w widoku pionowym i tak samo jak w przypadku krajobrazu, jeśli

moja aplikacja jest otwarta w widoku pionowym, a gdy klikam na krajobraz, dokumentuj ją

musi się obracać lub otwierać dokument tylko w orientacji poziomej.

Mam nadzieję, że sprawię, że będziecie ułaskawić moją angielską nadzieję

potrzebuję twojej pomocy .

Z góry dziękuję

oto mój kod:

- (void)viewDidLoad
{
  [super viewDidLoad];

  UIInterfaceOrientation orientation = [[UIApplication sharedApplication] statusBarOrientation];

 if (orientation == UIInterfaceOrientationPortrait || orientation == 
     UIInterfaceOrientationPortraitUpsideDown) {

      NSLog(@"Portrait");
      if ([orientationObject isEqualToString:@"p"]) {
        //If the document is portrait
        pdfScrollViewFrame = CGRectMake(-0.0, -80.0, 770.0, 1085.0);
      }
      else{
        // If the document is landscape
        pdfScrollViewFrame = CGRectMake(-0.0, -40.0, 770.0, 1130.0);
      }
    }
    else{

      NSLog(@"Landscape");

      if ([orientationObject isEqualToString:@"p"]) {
       //If the document is portrait
        pdfScrollViewFrame = CGRectMake(65.0, -80.0, 620.0, 1110.0);
      }
      else{
        //if the document is landscape
        pdfScrollViewFrame = CGRectMake(0.0, -40.0, 740.0, 1070.0);
      }
    }

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion