Przeciągnij w dół UIView w iOS 5

Widziałem w mojej aplikacji na iPhone'a, że ​​na pasku stanu znajduje się gest umożliwiający dostęp do Centrum powiadomień. Jak mogę wdrożyć tego rodzaju przejście w mojej aplikacji ?. Myślę, że dzieje się tak za pomocą rozpoznawania gestów przesuwania, ale jak włączyć gest przesuwania od góry do dołu (jak przeciągnąć Centrum powiadomień przez pełne przejście)? Czy jest jakiś przykładowy kod lub coś, co może mi w tym pomóc? Thaks z góry

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion