Co jest odpowiedzialne za zwolnienie obiektów NSWindowController?

Powiedzmy, że wyświetlam okno w taki sposób:

[[TBAddTaskWindowController new] showWindow: self];

Gdzie ma zostać zwolniony obiekt TBAddTaskWindowController? Czy ogólne rozwiązanie wywołuje [self release] w windowWillClose?

Nie ma sensu, aby jakikolwiek inny obiekt był „właścicielem” okna, ponieważ ma ono istnieć, dopóki użytkownik go nie zamknie.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion