Renderuj QImage z OpenGL

Związany z moiminne pytanie, Myślę, że bardziej centralnym pytaniem byłoby, jak wyrenderujeszQImage z OpenGL?

Myślę, że kod musi wyglądać mniej więcej tak, ale nie jestem pewien, czego jeszcze potrzebuję, może poza tymconvertToGLFormat(img).

glEnable(GL_TEXTURE_2D);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

glGenTextures(1, &offscreenBufferTexture);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, offscreenBufferTexture);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, imgGL.width(),
     imgGL.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE,
     imgGL.bits());

glBegin(GL_QUADS);
 glTexCoord2d(0,0); glVertex2d(0, 0);
 glTexCoord2d(1,0); glVertex2d(windowSize.width(), 0);
 glTexCoord2d(1,1); glVertex2d(windowSize.width(), windowSize.height());
 glTexCoord2d(0,1); glVertex2d(0, windowSize.height());
glEnd();
glDisable(GL_TEXTURE_2D);

Poza tym myślałem, że szybki i brudny możesz użyćglDrawPixels() (chociaż nie powinieneś), jak

glDrawPixels(imgGL.width(), imgGL.height(), GL_RGBA,
     GL_UNSIGNED_BYTE, imgGL.bits());

Ale tak czy inaczej nie widzę obrazu, tylko biały kwadrat o jego rozmiarze. Brakuje mi tutaj czegoś.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion