Opengl linux undefined odniesienie do podstawowych funkcji

Napisałem program na Ubuntu 11.04, który używa freeglut. To działało dobrze. Potem dostałem inny komputer i próbowałem uruchomić program na nowej instalacji Ubuntu 11.04. Nie działa Więc zainstalowałem

<code>sudo apt-get install freeglut3 freeglut3-dev libglew1.5 libglew1.5-dev libglu1-mesa libglu</code>1-mesa-dev libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dev mesa-common-dev gcc

i próbował uruchomić program, który importuje

<code>

  #include <GL/freeglut.h>
  #include <GL/gl.h>
  #include <GL/glu.h>
</code>

za pomocą polecenia

g++ -lGL -lGLU -lglut Driver.cpp -o a

Jednak linker lub cokolwiek wypluwa jak 200 błędów w formie:

<code>

  Driver.cpp:(.text+0x3c6b): undefined reference to `glutSolidSphere'
  Driver.cpp:(.text+0x3c75): undefined reference to `glEnable'
  Driver.cpp:(.text+0x3c9a): undefined reference to `glColor4f'
  Driver.cpp:(.text+0x3cb5): undefined reference to `glRotatef'
  Driver.cpp:(.text+0x3d02): undefined reference to `glutSolidSphere'
  Driver.cpp:(.text+0x3d07): undefined reference to `glutSwapBuffers'

</code>

Jaka jest przyczyna problemu?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion