Jak wyłączyć kompilator optymalizacji V8

Piszę funkcję porównywania ciągów czasu stałego (dla node.js) i chcę wyłączyć kompilator optymalizacji V8 dla tej pojedynczej funkcji; używanie flag wiersza poleceń jest wykluczone.

Wiem to za pomocąwith{} (lub try / catch) blok wyłącza kompilator optymalizacjiteraz, ale obawiam się, że ta „funkcja” (błąd) zostanie naprawiona w przyszłych wersjach.

Czy istnieje niezmienny (i udokumentowany) sposób wyłączania kompilatora optymalizującego V8?

Przykładowa funkcja:

function constantTimeStringCompare( a, b ) {
  // By adding a `with` block here, we disable v8's optimizing compiler.
  // Using Object.create(null) ensures we don't have any object prototype properties getting in our way.our way.
  with ( Object.create( null ) ){
    var valid = true,
      length = Math.max( a.length, b.length );
    while ( length-- ) {
      valid &= a.charCodeAt( length ) === b.charCodeAt( length );
    }
    // returns true if valid == 1, false if valid == 0
    return !!valid;
  }
}

I atest perf dla żartu.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion