Wyniki wyszukiwania dla "compiler-optimization"

2 odpowiedź

Optymalizacja C literałów łańcuchowych

1 odpowiedź

Odnośnie optymalizacji dla „niestatystyki” w c?

2 odpowiedź

Jak dowiedzieć się, które optymalizacje są rzeczywiście stosowane podczas korzystania z gcc?

Z rodziną kompilatorów XL firmy IBM możliwe jest dostarczenie dwóch opcji (

3 odpowiedź

Wdrażanie podziału jednoprecyzyjnego jako mnożenie podwójnej precyzji

4 odpowiedź

gcc complex ciągłe składanie

Wydaje się, że gcc ma pewne ograniczenia w złożonym składaniu stałym. Oto przykład:

5 odpowiedzi

Błąd występuje tylko wtedy, gdy włączona jest optymalizacja kompilacji

Natknąłem się na błąd w kodzie, który jest odtwarzany tylko wtedy, gdy kod jest zbudowany z włączonymi optymalizacjami. Stworzyłem aplikację konsolową, która...

5 odpowiedzi

Dlaczego nie ma ukrytego paralelizmu w Haskell?

Haskell jest funkcjonalny i czysty, więc w zasadzie ma wszystkie właściwości potrzebne kompilatorowi, aby mógł sobie poradzićniejawna równoległość.Rozważmy t...

2 odpowiedź

Czy kolejność oceny Java jest gwarantowana w tym przypadku wywołania metody i przekazanych argumentów

4 odpowiedź

Zwraca optymalizacje wartości i efekty uboczne

3 odpowiedź

Błąd kompilacji RVO przy awarii