Kliknięcie JavaScript dispatchEvent nie działa w IE9 i IE10

Próbuję symulować zdarzenia myszy, takie jak kliknięcie, najechanie myszą itp. Na kompilację aplikacji w ExtJs. Używam poniższego kodu do symulacji kliknięcia,

function triggerEvent(element, eventName)
{
  if (document.createEvent)
  {
    var evt = document.createEvent('MouseEvents');
    evt.initEvent(eventName, true, true);

    return element.dispatchEvent(evt);
  }
}

var btn = document.getElementById("loginButton");

triggerEvent(btn, "click");

Działa to dobrze na chrome i firefox, ale nigdy nie działa na IE9 i IE10. Jeśli używam btn.fireEvent ('onlclick'), to działa poprawnie w IE9 (nie sprawdzane w IE10). document.createEvent jest obsługiwany w IE9 i IE10, ale nie jestem pewien, dlaczego mój kod nie działa.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion